Vi vill påminna er arbetsgivare om ett nytt stöd från Försäkringskassan som börjar gälla den 1 juli. Bidraget kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan handla om att anpassa din medarbetares arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd.

Från och med 1 juli 2018 införs samtidigt en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete. Planen gäller för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet i mer än 60 dagar.

Om ni vill veta mer kontakta oss eller gå in och läs via länken nedan:
https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/forebygg-sjukfranvaro/friskare-medarbetare-med-utokat-bidrag