Under sommaren kommer vi att hålla sommarstängt under vecka 28, 29, 30, och 31.
Vid händelser av akut arbetsrelaterad karaktär eller vid kris ringer ni vårt vanliga telefonnummer 0911-23 33 33 och blir då hänvisade till ett mobilnummer som hanterar ert ärende. Trevlig sommar önskar vi på Jobbhälsan!