FRISK+ är ett koncept för företag och organisationer som vi tagit fram i samarbete med StiL. Syftet är att motivera och inspirera medarbetare till bättre hälsa och ett mer aktivt liv. I avtalet ingår hälsoprofilbedömningar av medarbetarna med analys, åtgärder och uppföljning, samt möjlighet till träning hos StiL. Läs mer på FRISK+