Ta chansen att kompetensutveckla era chefer, arbetsledare och skyddsombud. Nedan ser ni vårens inplanerade öppna utbildningar. Företagsanpassade utbildningar genomför vi löpande ute hos kundföretagen.

Arbetsmiljö för chefen – 2 dagar
För dig som är chef eller arbetsledare med personalansvar. Utbildningen ger dig de kunskaper du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljö och kunna ta ditt ansvar i arbetsmiljöarbetet.
Plats: Jobbhälsans lokaler i Piteå
Tid: 09:00 – 16:00
Datum: 26 samt 27 mars
Pris: 5 400 kr/person inkluderat kurslitteratur, fika och lunch.

BAM – 3 dagar
Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Du får grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker samt hur man arbetar förebyggande. Du får lära dig var du hittar rätt information och vad samverkan innebär. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten och diskussioner. Efter utbildningen har du med dig konkreta verktyg för arbetsmiljöarbetet.
Plats: Jobbhälsans lokaler i Piteå
Tid: 09:00 – 16:00
Datum: 10,11 samt 12 juni
Pris: 6 900 kr/person inkluderat kurslitteratur, fika och lunch.

Anmälan till info@jobbhalsan.se