Passa på! Det finns fortfarande platser kvar på vårens BAM-utbildning.
BAM-utbildningen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.
Du får grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker samt hur man arbetar förebyggande.
Du får lära dig var du hittar rätt information och vad samverkan innebär. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten och diskussioner.
Efter utbildningen har du med dig konkreta verktyg för arbetsmiljöarbetet.

Plats: Jobbhälsans lokaler i Piteå
Tid: 09:00 – 16:00
Datum: 10,11 samt 12 juni
Pris: 6 900 kr/person inkluderat kurslitteratur, fika och lunch.

Skicka din anmälan till info@jobbhalsan.se