Samarbetet med NELAB

Vi vet att verksamhetsutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete är varandras förutsättningar så fort man har människor i en organisation. Nelab är ett av våra kundföretag som gett oss förtroendet att tillsammans med dem jobba strategiskt med hälsa, arbetsmiljö och...