Vi vet att verksamhetsutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete är varandras förutsättningar så fort man har människor i en organisation.
Nelab är ett av våra kundföretag som gett oss förtroendet att tillsammans med dem jobba strategiskt med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

“Under 2018 passerade Nelab-koncernens helägda bolag det magiska antalet 100 anställda vilket väckte ett antal frågor och utmaningar. Inom avtalsfrågor och arbetsrättsliga frågor hade vi blivit bättre på att använda vår egen administrativa avdelning och arbetsgivarorganisationen, men hur skulle vi göra för att bli ännu bättre och jobba mer professionellt med HR? Behövs en personalavdelning? Hur ska man jobba med arbetsmiljö och hälsa? Hur löser man detta som litet/medelstort företag? Frågor som vi kände att vi inte riktigt hade kompetensen för”, säger Hans Olofsson och fortsätter:

“Jag tycker om människor och vill såklart att alla i min omgivning ska må bra, inte minst alla våra anställda. Det är dessutom en ekonomisk fråga. Personal som mår bra levererar och nu har vi nått den storleken att vi måste vara duktiga på detta för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Som med det mesta så är förebyggande arbete billigare. Hälsoundersökningar i all ära men det är andra saker som gör helheten. Man hamnar lätt i läget att man lägger mycket fokus på kärnverksamheten och riskerar att ta den här typen av frågor senare. Det ena ska inte behöva utesluta det andra, detta är viktiga frågor.”

Varför valde ni Jobbhälsan?
“Vi hade sedan tidigare samarbete med er gällande hälsoundersökningar. Sedan ägarskiftet på Jobbhälsan så visade det sig att vi kunde utöka vårt samarbete. Vi känner att Jobbhälsan satsar och att ni nu har en bredare profil.

Om vi inte har egna resurser så vill vi ha ett lokalt samarbete där vi lär känna varandra. Utöver den vanliga hälsoundersökningen så har Jobbhälsan blivit en del av vår verksamhet. Jobbhälsan har aktuell kompetens, är uppdaterade på nya lagar och ni har erfarenheter från andra företag. Har vi detta i egen regi är det svårare att klara kompetensen med den bredd som Jobbhälsan kan erbjuda, eftersom det troligen blivit fråga om någon kombinerad tjänst eller deltidstjänst. I det läget vi är nu så blir det både billigare och bättre”, säger Hans.

Till Nelab och Comdate har vi på Jobbhälsan levererat stöd och uppföljning av SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), men vi deltar även i Nelab och Comdates skyddskommitémöten för att höja kompetensen på plats. Ett exempel där dialogen och samarbetet har fungerat utmärkt var när Hans kom till oss och berättade att koncernen vill öka andelen kvinnor och ställde frågan hur de kunde bli bättre på den punkten.

“I den årliga medarbetarundersökningen framkom det svar som antydde att det förekommit enskilda händelser som inte är acceptabla. Jag tror inte att vi var sämre än något annat företag i branschen men en gubbig jargong hör inte hemma i ett modernt företag. Vi ska om inte annat markera förebyggande och visa att vi tagit ställning. Det handlar inte om några stora dyra insatser utan ”just do it”, säger Hans.

“Nelab har sedan tidigare en policy mot kränkande särbehandling och nu jobbade vi fram en jämställdhetsplan som vi tillsammans implementerat i organisationen. Vi tog tid från arbetsplatsträffar och kunde därmed nå ut till alla medarbetare”, berättar Ann-Sofi Ökvist, VD & arbetsmiljökonsult på Jobbhälsan.
Förutom ovan nämnda insatser har Jobbhälsan även jobbat med samtalsstöd/terapi i tidiga skeden där vi bevisligen har kortat ner sjukskrivningstiden. Vi är ett stöd till alla chefer när det dyker upp frågor gällande arbetsmiljö, hälsa, rehabiliteringar, sjukskrivningar mm.

Jobbhälsan har även genomfört en arbetsplatsprofilenkät med återkoppling och stödresurs för upprättande av handlingsplan, samt företagsanpassade utbildningar. Bland annat en skräddarsydd HLR-utbildning som vi höll på plats på alla filialer.

“Chefsstödet är en viktig bit, säger Hans. Vi har delegerat arbetsmiljöuppgifter till våra chefer och kombinerat med ett professionellt stöd blir det bra. Besluten blir bättre och snabbare när det fattas nära kärnan helt enkelt.”


På bild från vänster: Ann-Sofi Ökvist, VD Jobbhälsan och Hans Olofsson, VD NELAB