BAM-utbildningen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.
Du får grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker samt hur man arbetar förebyggande.
Du får lära dig var du hittar rätt information och vad samverkan innebär. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten och diskussioner.
Efter utbildningen har du med dig konkreta verktyg för arbetsmiljöarbetet.

Plats: i Piteå (lokal meddelas närmare kursdatum)
Tid: 09:00 – 16:00
Datum: 18,19 samt 20 februari
Pris: 6 900 kr/person inkluderat kurslitteratur (Dagkonferens med för- och eftermiddagsfika samt lunch tillkommer med 1000 kr/person)

Skicka din anmälan till info@jobbhalsan.se. (Anmälan är bindande)