Personalen på Jobbhälsan är väl medvetna om den aktuella situationen gällande Covid-19 och följer myndigheternas regler.
Vi tar emot planerade besök med erbjuder även webb- och telefonmöten.

Hör av dig till oss på 0911-23 33 33 eller bokning@jobbhalsan.se om du önskar boka om ditt planerade besök eller ändra din bokade tid till ett webb- eller telefonmöte.

Jobbhälsan har vidtagit följande åtgärder för att säkerställa din och andras säkerhet och hälsa:

  • Möjlighet till webb- och telefonmöten.
  • Möjlighet till att rengöra händerna med handdesinfektion vid entré och väntrum.
  • Ökat avstånd mellan stolar i väntrum.
  • Grundlig och kontinuerlig rengöring av handtag och ytor i väntrum och mottagningsrum.
  • Kontinuerlig rengöring med ytsprit av handtag och ytor mellan kundbesök.

Alla kunder och kundanställda som befunnit sig i riskområde för Covid-19 uppmanas stanna hemma de första 14 dagarna efter hemkomst.
Vi tar inte emot dig som har förkylningssymtom som hosta, snuva, feber eller andnöd.

/Personalen Jobbhälsan