Boka in dig på vårens öppna arbetsmiljöutbildningar. Utbildningarna sker via webben och är lärarledda.

Utbildning BAM, 3 dagar 26/1, 2/2 samt 8/2 – Pris 7 500 kr inkl. utbildningsmaterial
En grundläggande arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö och få verktyg i arbetet.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, 1 dag 9/2 – 3 900 kr inkl. utbildningsmaterial
Grunderna i lagstiftningen och verktyg i det förebyggande arbete kring stress och stresshantering samt konflikter, kränkningar.

Arbetsmiljö för dig som chef, 2 dagar 16/2 samt 24/2 6 500 kr inkl. utbildningsmaterial
Du får en orientering om grunderna i Arbetsmiljölagen och AFS;arna samt hur kraven ska omsättas i det vardagliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Fokus ligger på chefens/arbetsledarens roll och uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Arbetet och Stressen 24/2 – 3 900 kr
Grunderna i lagstiftningen samt verktyg i det förebyggande arbetet för att hindra ohälsosam arbetsbelastning och förståelse för hur människan påverkas av stress.

Som chef och skyddsombud kan du söka stöd från AFA försäkring och få stöd för 50-70% av utbildningskostnaden.

Anmäl dig via bokning@jobbhalsan.se för att säkra din plats redan idag!