Tisdag 29 juni 2021 är mottagningen stängt för arbetsplatsträff och ni kommer inte att kunna besöka oss denna dag. Du kan skicka in ditt ärende till bokning@jobbhalsan.se så återkommer vi till dig nästkommande vardag. Gäller ditt ärende en händelse av akut arbetsrelaterad karaktär, kris eller ett förstadagsintyg, ringer du in till vår växel på 0911-23 33 33 och blir då hänvisad till ett journummer som hanterar ditt ärende.