BAM-utbildning – 3 dagar

BAM-utbildningen är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud. Du får grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker samt hur man arbetar förebyggande. Du får lära dig var du hittar rätt information och vad samverkan innebär.
Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten och diskussioner. Efter utbildningen har du med dig konkreta verktyg för arbetsmiljöarbetet.

Plats: Piteå (lokal meddelas närmare kursdatum)
Tid: 09:00 – 16:00
Datum: 12, 13 samt 14 oktober 2021.
Pris: 7500 kr/person inklusive kurslitteratur (tillkommer 1000kr/person för dag-konferens, lunch samt för- och eftermiddagsfika).

Arbetsmiljö för dig som chef – 1 dag

Du får en orientering om grunderna i Arbetsmiljölagen och AFS;arna samt hur kraven ska omsättas i det vardagliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Fokus ligger på chefens/arbetsledarens roll och uppgifter i arbetsmiljöarbetet.

Plats: Piteå (lokal meddelas närmare kursdatum)
Tid: 09:00 – 16:00
Datum: 8 december 2021.
Pris: 3800 kr/person inklusive kurslitteratur (tillkommer 500kr/person för dag-konferens, lunch samt för- och eftermiddagsfika).

Skicka din anmälan till bokning@jobbhalsan.se för att säkra din plats redan idag!

 Vi siktar på att ha utbildningarna på plats i Piteå, men beroende på smittläge reserverar vi oss för eventuell lärarledd webbutbildning. Vi återkommer med information kring detta närmare kursdatum.