Företagshälsa

Våra produkter och tjänster

Många tror att företagshälsa handlar om hälsokontroller. Det handlar lika mycket om att utveckla människan och verksamheten.

Företagshälsa är en viktig pusselbit i arbetet med att få medarbetare att må bra, ha kraft och energi samt förmågan att utveckla och uppnå det de själva önskar – på fritiden, men framförallt på jobbet.

Våra insatser kan delas upp i tre viktiga steg:

Hälsofrämjande – När allt fungerar fokuserar vi på det friska, tittar på friskfaktorer.

Förebyggande – Vi analyserar risker för ohälsa och förebygger det för att förhindra att ohälsa uppstår.

Rehabilitering – Med målet att få medarbetaren tillbaka i arbetet.

Vi hjälper dig med allt inom arbetsmiljö och arbetshälsa. Här är några av våra produkter och tjänster:

 • Strategisk hälsoutveckling
 • Hälso-, arbets-, klimat- och ledarprofiler
 • Utredningar (t ex psykosocial kartläggning, arbetsförmågebedömning)
 • Dialog och åtgärder – i proaktivt syfte
 • Hälsoundersökningar
 • Konditionstester
 • Lagstadgade undersökningar
 • Utfärdande av specialintyg
 • Rese- och influensavaccinationer
 • Ergonomiska arbetsplatsutredningar
 • Bidra med synpunkter vid större inköp och ny- och ombyggnationer
 • Medverka och stötta i rehabiliteringsprocessen
 • Stöd vid myndighetskontakter
 • Stöd vid krishantering
 • Telefonrådgivning av specialister inom hela företagshälsovårdsområdet
 • Utbildningar (se separat sida)

Vi kan hjälpa dig med allt inom arbetsmiljö och arbetshälsa varför det är svårt för oss att täcka in allt i ovanstående beskrivning. Tveka inte att ta kontakt!

Vi hjälper dig som arbetsgivare att fullfölja ditt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar

Att arbeta strategiskt och proaktivt för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är en vinst för såväl den enskilda individen som för företag, organisationer och samhället i stort.

På Jobbhälsan arbetar vi teambaserat och arbetsplatsnära. Vår kompetens finns inom områdena arbetsmiljö, medicin, ergonomi, rehabilitering, livsstilsutveckling och psykosociala frågor och vi arbetar med såväl främjande som proaktiva och efterhjälpande insatser.

Vår strävan är att våra kundföretag ska se oss som sin självklara samarbetspartner i alla former av arbetsmiljörelaterade frågor. Vi vill gärna arbeta strategiskt och proaktivt eftersom vi är övertygade om att det i förhållande till insats ger mest utväxling för kunden men ser vårt stöd i efterhjälpande insatser som lika viktigt.

Intresserad av att veta mer om vad vi kan göra för ert företag? Tveka inte att ta kontakt!

Kontakta oss på 0911-23 33 33 eller skicka ett mail till info@jobbhalsan.se så berättar vi mer.