Utbildningar

Vi skräddarsyr våra utbildningar efter era behov

 Vi har färdiga utbildningskoncept inom en rad områden som vi anpassar efter ditt företags behov och förutsättningar.

 Ett urval av våra utbildningar:

 • BAM – 3 dagar grundutbildning
 • Arbetsmiljöutbildning för chef och skyddsombud – 1 dag
 • Förebygga hot och våld på jobbet – 1 dag
 • SAM i praktiken – 1 dag
 • Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet – 2 dagar
 • Riskbedömning – 1 dag
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering – 1 dag
 • Skiftarbete och hälsa – 1 dag
 • Friskfaktorer i arbetslivet – 1 dag
 • Hälsofrämjande ledarskap – 1 dag
 • Utveckla arbetsklimatet – handledarutbildning för chefer och arbetsledare – 1 dag
 • Fysiska och psykiska belastningsfaktorer – 1 dag

 

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö – 1 dag
 • Riskbruk i arbetslivet – 1 dag
 • Stress i arbetslivet
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Alkohol- och droger
 • Härdplaster
 • Rehabiliteringsfrågor
 • Ergonomi och arbetsteknik
 • Första hjälpen utbildningar
 • Kost och motion/livsstil
 • Systematisk arbetsmiljökontroll
 • Kris och krishantering
 • Kommunikation

Intresserad av att veta mer om vad vi kan göra för ert företag? Tveka inte att ta kontakt!

Kontakta oss på 0911-23 33 33 eller skicka ett mail till info@jobbhalsan.se så berättar vi mer.